Hjem | Bloggen | Bøger | Links                                                                            Sprog: Engelsk

Kommentarer: post@finaltheories.com

DENNE SIDE ER UNDER KONSTRUKTION!

Struktur og sammensætning | Livet er indlejret i Kosmos Associationer og bevidsthed

|   

Verdensrummets struktur og sammensætning

Da det kan bevises at Einsteins specielle relativitetsteori er forkert, kan tiden vises at være universel med et lineært forløb, hvorved verdensrummet er fladt. Dette medfører at stof og energi vil samle sig i lukkede universer. 

Sammenholdes teorien med observationerne af vores eget Univers, giver teorien en forklaring på alle de udestående spørgsmål - såsom mørkt stof og mørk energi.

Teorien er grundlagt på følgende fysiske antagelser:

- Tiden er absolut og universel, hvorved
  rummet er euklidisk.

- Den samlede energi i verdensrummet
  er konstant.

- Vekselvirkningerne udbreder sig maksi-
  malt med lysets hastighed i nulpunkts-
  feltet.

- Masse og energi afbøjes i et gravitati-
  onsfelt.

- Verdensrummet har eksisteret uendelig
  længe.

- Vi eksisterer.

- Kvanteteorien tillader ikke singularite-
  ter.

 Til toppen

 

Livet er indlejret i strukturen af Kosmos

Vi opfatter almindeligvis livet som noget der er opstået ved en næsten usandsynlig tilfældighed, - men det er ikke tilfældet. Livet er indlejret i strukturen af de kemiske bindinger, som danner en lang række af selvsamlende molekyler, som er som skabt for liv.

Se for eksempel denne selvsamlende alfa-helix. Den udgør et lille rør som kan anvendes til transport af stoffer på tværs af cellemembranen. Desuden er cellevægen selv konstrueret på den samme lette måde, som når vi blæser sæbebobler. Ja, selv vores DNA er til dels et selvsamlende molekyle.

Teorien er grunlagt på følgende fysiske antagelser:

- Kemiske bindinger.

- Selvsamlende molekyler.

- Selvsamlende krystaller.

- Selvsamlende polymerer.

- Selvsamlende enkeltlag.

- Selvsamling af surfaktanter.

- Selvsamlende aminosyrer, peptider og
  proteiner.

- Selvsamlende nukleotider.

- Selvsamlende polynukleotider.

Til toppen

Associationer og bevidsthed

Neuronerne i mellemlaget, som udgør hjernen,skaber gennem erfaringen et mere og mere korrekt output, idet forbindelserne imellem neuronerne stadig forbedres. Da udbygningen af mellemlaget vil være til fordel for mange organismer, vil mellemlaget ved naturlig udvælgelse blive større og større for disse organismer.

Ved bestemte input vil der også kunne dannes output i mellemlaget, som ikke nødvendigvis fører til et fysisk output, men blot til en association i mellemlaget selv.

Foruden informationerne fra inputlaget vil der på grund af den neurale aktivitet kunne opstå input fra mellemlaget selv, som også medfører associationer. Når den ene association fører den næste med sig, kan der frembringes en hel række af associationer. En sådan række af associationer kalder vi en tankerække.

 

Hvis tankerækken får tilstrækkelig med informationer vil den kunne erkende organismens egen eksistens, og vi taler da om at organismen har en selvbevidsthed, og er tankerækken i stand til erkende sin egen eksistens, taler vi om at organismen har et ego.

Teorien er grundlagt på følgende fysiske antagelser:

- Neuronerne i mellemlaget skaber gen-
  nem læring et stadigt bedre output på
  grundlag af et givet input.

- De output der dannes i mellemlaget vil
  gennem indlæring kunne fremkaldes af
  stadig færre input, og behøver nødven-
  digvis ikke at føre til et fysisk output,
  men blot til et output i mellemlaget
  selv.

- Et output der opstår i mellemlaget,
  betegner vi som en association. Når
  mellemlaget kan skabe en association
  på baggrund af et input fra mellem-
  laget selv, vil den ene association
  kunne føre til den næste.

- En sådan række af associationer kalder
  vi en tankerække
. Hvis tankerækken
  har tilstrækkelig med informationer til
  at kunne erkende organismens egen
  eksistens, taler vi om at organismen
  har en selvbevidsthed.

- Hvis tankerækken har informationer
  nok til at erkende sin egen eksistens,
  betegnes den som egoet eller jeget.
  Da en sådan erkendelse kræver en
  begrebsverden, der kan beskrive
  tankerækken, er det kun organismer
  med et meget udviklet sprog, der kan
  løse denne opgave.

Til toppen                                                              © J. Balslev 2010                       

post@finaltheories.com